Movares
Verkeer

Verkeer

 

Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgehouden, kijk op Movares Mobiliteit

De hoeveelheid verkeer in Nederland groeit en blijft de komende jaren verder groeien. Het huidige wegennet is hier niet op berekend. Ook op nieuw te ontwikkelen locaties heeft het verkeer de ruimte nodig. Deze ruimte is schaars, dus om het verkeer te laten doorstromen zijn vaak creatieve oplossingen nodig.

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) heeft de kennis in huis om de verkeersproblematiek aan te pakken.
Wij zijn deskundig in het hele proces: van het begeleiden van een initiële planfase tot aan het presenteren van verkeersplannen voor bewoners. We voeren verkeersonderzoeken en –tellingen uit.

Wij beheren verkeersmodellen en gebruiken deze als heldere onderbouwing voor uw beleid. We weten hoe we een weg Duurzaam Veilig in moeten richten, met oog voor fietsers en voetgangers. We kunnen u vertellen hoe de verkeersstructuur bij een ontwikkellocatie eruit moet zien om het verkeer aan te kunnen.

Kortom: voor uw verkeersvraagstukken kunt u bij ons terecht.

Strategisch Mobiliteitsplan De Uithof (deelrapportage Mobiliteit)
Strategisch Mobiliteitsplan De Uithof (deelrapportage Mobiliteit)
Movares heeft voor het Strategische Mobiliteitsplan De Uithof, met behulp van een dynamisch verkeersmodel onderzoek gedaan naar de (auto)bereikbaarheid in de huidige... Lees meer