Movares
Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Een hot item, verkeersveiligheid. Het gaat daarbij niet alleen om de objectieve verkeersveiligheid (de harde cijfers) maar vaak veel meer om de beleving van de verkeersveiligheid, de subjectieve kant van het verhaal.
Bijna ongevallen doen zich gelukkig vaker voor dan daadwerkelijke ongevallen, maar leiden niet minder vaak tot discussie tussen burgers en overheden om tot het oplossen van het verkeersveiligheidsknelpunten te komen. Concrete middelen om subjectieve veiligheidsknelpunten te waarden ontbreken echter.

Movares biedt op alle fronten ondersteuning om te komen tot gedragen oplossingen voor verkeersveiligheidsknelpunten, herinrichtingen volgens duurzaam veilig, schoolzones etcetera. Ook beschikken wij over de verkeersveiligheidsatlas, een op GIS-gebaseerde rapportage voor de inventarisatie van gemeentelijke en/of regionale verkeersveiligheid.