Movares
Verkeersveiligheidsstudies

Verkeersveiligheidsstudies

Movares heeft de beschikking over VIA-STAT online, een online ongevallendatabase voor geheel Nederland. Hierdoor zijn wij in staat om ongevalcijfers te vertalen naar verkeersveiligheidsstudies met ongevalanalyses en het opstellen van prognoses.
Dit op basis van bijvoorbeeld de handleiding verkeersveiligheid zoals opgesteld door Rijkswaterstaat. Deze kennis trekken wij graag breder door niet alleen te kijken naar ongevallen en slachtoffers, maar ook naar wegelementen en specifieke oorzaken van de ongevallen. Hierdoor zijn wij in staat om te beoordelen of infrastructurele maatregelen effect gaan sorteren.

Wij zijn in staat subjectieve verkeersonveiligheid te vertalen naar concrete oplossingen. Hierbij kijken wij ook naar inpassingen van de verkeersstructuur binnen de omgeving, die vaak bepalend is voor verkeersgedrag. Hiervoor werken wij intensief samen met onze stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.