Movares
Verkeersveiligheidsatlas

Verkeersveiligheidsatlas

De verkeersveiligheidatlas is een nieuwe methode om verkeersveiligheidszaken te presenteren. Op basis van GIS-kaarten (Geografisch Informatie Systeem) kan eenvoudig inzicht worden verkregen over alle items met betrekking tot verkeersveiligheid. 

 

Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk item. Het jaarlijks updaten van de data, en de wijze van presenteren is echter vaak een lastige opgave.

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) heeft hiervoor de Verkeersveiligheidsatlas ontwikkeld. Hierbij wordt op basis van GIS-kaarten niet alleen inzichtelijk gemaakt waar ongevallen hebben plaats gevonden, maar ook de volgende onderwerpen:

• Locatie van scholen of schoolroutes;
• Nemen de scholen deel aan verkeerseducatieprojecten;
• Zijn er maartegelen genomen in het kader van Duurzaam Veilig;
• Wordt er aandacht besteed aan verkeersveiligheidsprojecten;
etc.

Per gemeente en onderwerp kunnen hier kaarten van gemaakt worden. Deze kaarten kunnen gepresenteerd worden op een website. Ouders kunnen op basis van deze kaarten een keuze maken voor een school voor de kinderen (wordt er op de school aandacht besteed aan verkeerseducatie en hoe veilig zijn de schoolroutes). Bestuurders kunnen vaststellen hoe de score ten opzichte van buurgemeente is. Op basis van de uitkomsten wordt het mogelijk het beleid beter af te stemmen en wordt zichtbaar hoe een gemeente staat in de uitvoering van Duurzaam Veilig en de aanpak van Black Spots.

Movares kan een eenvoudig te bedienen atlas voor u maken, waarbij wijzigingen en jaarlijkse updates snel doorgevoerd kunnen worden.