Movares
Schoolzones

Schoolzones

De schoolzone kent vaak een herkenbare paradox: ouders brengen de kinderen met de auto naar school omdat de verkeerssituatie onveilig is.
Movares Mobiliteit is in staat, door actief met de betrokkenen te sparren, om gedragen oplossingen te realiseren. Onze adviseurs hebben mede door hun gemeentelijke ervaringen veel kennis van de aparte dynamiek van de schoolomgeving (spitskwartier in plaats van spitsuur) en zijn in staat om praktisch mee te denken over proces en uitvoering. Daarnaast weten wij wat op de markt beschikbaar is en zijn wij in staat om nieuwe ontwikkelingen op verkeersveiligheidsgebied door te vertalen naar specifieke situaties. Onze contacten met hardware fabrikanten zijn hierbij zeer nuttig.