Movares
Parkeeronderzoek

Parkeeronderzoek

In veel centrumgebieden is de parkeerdruk de afgelopen jaren fors toegenomen. Woningen, winkels en bedrijven in het gebied worden daardoor in toenemende mate moeilijker bereikbaar.

Een (stedelijk)centrum kenmerkt zich als boodschappencentrum (blauwe zones) en hieromheen compacte bebouwing met voornamelijk woonfuncties en bedrijvigheid. Parkeeronderzoek is een manier om heersende parkeerproblemen te analyseren en oplossingsrichtingen aan te dragen.

Parkeeronderzoek kan U inzicht verschaffen in de parkeerdruk (hoe druk is het op bepaalde meetmomenten), de parkeerduur (hoe lang parkeert men gemiddeld op welke locatie en/of dag), de turnover waarde (gemiddeld aantal geparkeerde auto's per parkeerplaats) en het soort parkeerders (omwonenden, bezoekers, werkgelegenheid etc.). Onderzoek is essentieel om een goed (parkeer)beleid te kunnen voeren.