Movares
P+R

P+R

P+R betekent slimmer reizen door van meerdere modaliteiten gebruik te maken. Met succesvol P+R bent u beter bereikbaar!

Succesvolle P+R-locaties zijn plekken waar de reiziger zijn of haar reis kan versnellen en veraangenamen. Deze locaties liggen op plekken in het netwerk die voor de reiziger logisch zijn en waardoor de overstap juist als positief wordt ervaren. Met succesvolle P+R houdt u locaties bereikbaar waar verdere groei van het autoverkeer geen optie is, en voorkomt u verdere groei van files. Kortom, succesvolle P+R kan een oplossing zijn voor veel problemen.

Movares kan u helpen bij het succesvol maken van P+R locaties. Door middel van netwerkstudies zoeken wij geschikte locaties, we geven daarvoor de potentie en de randvoorwaarden voor succes aan, en we helpen u bij de effectbepaling. In combinatie met de overige disciplines binnen Movares kunnen we u van idee tot uitvoering ondersteunen.