Movares
Rijcurves

Rijcurves

Bij het ontwerpen van verkeersinfrastructuur speelt de berijdbaarheid door verschillende voertuigen altijd een belangrijke rol.

Te ruime ontwerpen hebben tot gevolg dat de snelheid van de voertuigen te hoog blijft. Hierdoor komt de verkeersveiligheid in het gedrang. Te krappe ontwerpen zorgen dat de doorstroming wordt belemmerd. Daardoor kan congestie optreden.

Door de rijcurves te toetsen, wordt de ruimtebehoefte van voertuigen in iedere denkbare verkeerssituatie inzichtelijk, zowel bij huidige als toekomstige situaties. Onze database bestaat uit alle ontwerpvoertuigen in Nederland, maar ook voor buitenlandse situaties. Ook is het mogelijk projectspecifieke ontwerpvoertuigen te ontwikkelen voor uw situatie.

Zo worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:

• Rotondes;
• Kruispunten;
• Parkeergarages;
• Laad- en loshavens;
• Bushaltes en -stations.