Movares
Modellen

Modellen

U vraagt zich af wat de verkeerskundige gevolgen van de aanleg van een nieuwe woonwijk zijn. U wilt weten of uw verkeersregelinstallaties (VRI) nog steeds voldoen. U bent op zoek naar de oplossing voor de lange wachtrijen op die ene kruising of een goede standplaats voor brandweer of ambulance. Of u ziet mogelijkheden in het realiseren van een spoorstation in uw gemeente, maar u wilt eerst de vervoerwaarde aantonen.

In alle gevallen bent u op zoek naar heldere, betrouwbare antwoorden. Antwoorden die u bijvoorbeeld ondersteunen bij het maken van een keuze of het nemen van (de juiste) maatregelen. Wij zetten graag onze modellen in om uw vraag te beantwoorden.

Verkeersmodellen geven inzicht in huidige en/of toekomstige verkeers- en vervoerstromen. U krijgt inzicht in complexe verkeerspatronen en u heeft een uitgangspunt voor een goede kosten/baten afweging voor (potentieel) dure maatregelen. De visualisatiemogelijkheden van een verkeersmodel spreken veel meer tot de verbeelding dan rijen getallen.

Naast verkeers- en bereikbaarheidsmodellen, passen wij milieumodellen toe om de geluid- en luchtkwaliteit in beeld te brengen. Deze milieumodellen worden door onze collega's binnen Movares toegepast waarbij wij de verkeerskundige input kunnen leveren.

Onze ervaren adviseurs bieden u het meest geschikte model voor de beantwoording van uw vraag. Ze bieden u modelresultaten en plaatsen deze in de juiste context. U krijgt daarmee niet alleen data, maar informatie die u verder helpt.

Wilt u meer weten over wat verkeersmodellen voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs: zij zijn u graag van dienst!

Modellen.pdf
 

Bereikbaarheidsstudie De Uithof
Bereikbaarheidsstudie De Uithof
In het kader van de Planstudie Ring Utrecht heeft Rijkswaterstaat Dienst Utrecht Movares gevraagd met het dynamische verkeersmodel van De Uithof (zie http://agv-movares.nl/NL/AGV/Onze_projecten/Strategisch_Mobiliteitsplan_De_Uithof__deelrapportage_Mobiliteit_.aspx)... Lees meer