Movares
Omnitrans

Omnitrans

Met Omnitrans kunnen wijzigingen in de vervoerstromen als gevolg van sociaal economische wijzigingen (inwoners/arbeidsplaatsen) en/of veranderingen in de infrastructuur snel in beeld gebracht worden. Maatregelen als het voeren van prijsbeleid zoals tolheffing, gewijzigde parkeertarieven, programma Abvm (Anders betalen voor Mobiliteit) kunnen meegewogen worden.

Omnitrans is een programma waarmee multimodale verkeersmodellen beheerd kunnen worden. De vervoerstromen van verschillende modaliteiten zoals auto, openbaar vervoer (bus, tram, trein, metro), en langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) kunnen inzichtelijk gemaakt worden. Ook is er inzicht te krijgen in kruispuntstromen van belangrijke knooppunten die vervolgens weer input kunnen zijn voor andere programma's.

Een verkeersmodel is normaal gesproken opgebouwd uit een basisjaar en een toekomstjaar. Het bevat één (unimodaal) of meerdere modaliteiten (multimodaal) en perioden (bijvoorbeeld ochtendspits, avondspits en restdag). Daarnaast kunnen één of meerdere toekomstvarianten aan het model zijn toegevoegd.

Varianten komen in beeld als er verschillende infrastructurele oplossingen doorgerekend moet worden of als er met afwijkende sociaal economsiche gegevens (inwoners/arbeidsplaatsen/leerlingplaatsen of woningbouwprogramma's gerekend moet worden.

Onderzoek kansrijke P+R-terreinen
Onderzoek kansrijke P+R-terreinen
Voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen is onderzoek gedaan naar de meest kansrijke P+R locaties in de regio, gebaseerd op de toekomstige ontwikkelingen van het openbaar... Lees meer