Movares
Lucht- en geluidkwaliteit

Lucht- en geluidkwaliteit

Naast bereikbaarheid en veiligheid, is leefbaarheid is een belangrijk thema.

Geluid- en luchtkwaliteit zijn deelaspecten van leefbaarheid. Bij nieuwe ruimtelijke onwikkelingen worden de effecten op de leefbaarheid in de omgeving getoetst aan de normen die gelden voor geluid- en luchtkwaliteit. Er wordt nagegaan welk effect de ontwikkeling heeft op het verkeer en als gevolg hiervan of er sprake is van overschrijding van vigerende milieunormen.

Movares Mobiliteit is verantwoordelijk voor de verkeerskundige kant van de analyse. Collega's binnen Movares zijn experts op het gebied van geluid- en luchtberekeningen bezig, waarbij gedegen kennis over de huidige wetgeving op dit gebied prominent aanwezig is.

Ontwikkeling plangebied De Blaricummermeent
Ontwikkeling plangebied De Blaricummermeent
De gemeente Blaricum ontwikkelet aan de noordoostzijde van de gemeente de wijk De Blaricummermeent. In deze wijk komen circa 750 woningen en wellicht één of meer... Lees meer