Movares
KringGISmodel

KringGISmodel

Het KringGISmodel is een Movares uitwerking van de kringentheorie die door NS is ontwikkeld. Het model wordt vooral toegepast om een indicatie te krijgen van de vervoerwaarde (aantal te verwachte in- en uitstappers) van een nieuw te ontwikkelen trein- of busstation.

In GIS (Geografisch Informatie Systeem) wordt een ontwerp van een nieuw trein- of busstation ingebracht. Vervolgens worden gebieden ingetekent waaraan data als aantal inwoners en aantal arbeidsplaatsen wordt gekoppeld. Vervolgens worden er cirkels met een vast afstandsverschil (bijvoorbeeld 250 meter, 500 meter etc.) rondom het station aangebracht. Met GIS is per cirkel en gebied te bepalen hoeveel inwoners en arbeidsplaatsen hierbij behoren. Door deze aantallen te relateren aan productie- en attractiefactoren per cirkel kan een indicatie van de vervoerwaarde bepaald worden.

Bij de berekeningsmethodiek wordt rekening gehouden met het feit of er sprake is van concurrend openbaar vervoer (parallel en/of feeders) en dat productie- en attractiefactoren afnemen naarmate de afstand tot de stationslocatie groter wordt. 

Met dit resultaat kunnen gemeenten, provincies, private partijen of NS een vervolgtraject inzetten: het daadwerkelijk realiseren van de halte of het station.

Haalbaarheidsonderzoek station Lage Weide
Haalbaarheidsonderzoek station Lage Weide
Voor de gemeente Utrecht is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuw station bij industrieterrein Lage Weide dat ingeklemd ligt tussen de A2, het Amsterdam... Lees meer