Movares
Coconberekeningen

Coconberekeningen

COCON is het acroniem voor "COherent CONglomeraat van verkeersregeltechnische software" en is in de verkeersregeltechnische wereld binnen Nederland één van de meestgebruikte programma's om verkeerslichtenregelingen te ontwerpen.
Het programma doorloopt alle stappen om te komen tot een zo volledig mogelijk ontwerp voor verkeerslichtenregelingen. Als basis kunnen per kruispunt de garantiegroentijden, vastroodtijden en ontruimingstijden ingesteld of berekend worden. In een fasediagram worden de conflicterende signaalgroepen genoteerd, waarbij tevens aangegeven kan worden om interne koppelingen aan te brengen.

Als eerste wordt een starre verkeersregeling ontworpen in het programma. Deze kan binnen COCON geëvalueerd worden (verzadigingsgraden per opstelvak, gemiddelde en maximale wachtrijen, verliestijden, benodigde opstelcapaciteit, etc.). Daarna kan eventueel via externe software een voertuigafhankelijke verkeersregeling ontworpen worden, welke kan worden geëvalueerd in een dynamisch simulatiemodel (VISSIM).