Movares
Fietsbeleid

Fietsbeleid

Het fietsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van het overkoepelende verkeersbeleid dat door de decentrale overheden wordt opgesteld. Veelal wordt de fiets als belangrijk alternatief voor de auto gezien.
De vraag is op welke wijze de automobilist gestimuleerd kan worden om de auto te laten staan en de fiets te gaan gebruiken. Ook de fiets als voor- en natransportmiddel kan, in het kader van ketenmobiliteit, een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van alternatieve vervoerwijzen. Inbedding van het fietsbeleid in het verkeersbeleid en heldere concrete actieplannen dragen bij aan goede kaders voor de ontwikkeling van het product fiets.

Movares Mobiliteit adviseert bij het inventariseren en onderzoeken van knelpunten binnen het huidige beleid en netwerk en het opstellen van concrete en doeltreffende beleids- en actieplannen.