Movares
Fiets

Fiets

De fiets is op afstanden tot 15 (maximaal 20) kilometer een uitstekend alternatief voor de auto. Zeker met de opkomst van de elektrische fiets worden grotere afstanden makkelijker overwonnen. De fiets kan daardoor, zeker in stedelijk gebied, vaak een vergelijkbare reistijd en flexibiliteit bieden als de auto.

Kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen zijn daarbij essentieel om de mobilist te verleiden om het gezonde, groene en duurzame karakter van de fiets te omarmen.

Movares helpt u graag om meer grip op de fiets te krijgen. Wij helpen u graag bij:

  • Het opstellen van doordacht fiets- en mobiliteitsbeleid
  • Het definiëren van een samenhangend netwerk afgestemd op de (potentiële) vraag en de omgeving
  • De realisatie van veilige en comfortabele routes op basis van een integrale ontwerp benadering
  • Het bepalen van slimme locatiekeuze voor toegankelijke stallingen voor verschillende doelgroepen
  • Het voeren van heldere communicatie met alle betrokkenen
  • Alle andere onderwerpen die fiets gerelateerd zijn

Movares Mobiliteit heeft alle kennis in huis om op het gebied van de fiets een tandje bij te schakelen.

Fietsflat Apeldoorn
Fietsenstallen stationsgebied Apeldoorn Het stationsgebied van Apeldoorn voorziet in een drietal locaties voor het stallen van fietsen. Grenzend aan het verdiepte... Lees meer
Businesscase Park & E-bike
Businesscase Park & E-bike
Park & E-bike locaties kunnen mobiliteitssysteem een nieuwe dimensie geven Groeiende aantallen elektrische fietsen, de opkomst van Park+Bike concepten en snelfietsroutes... Lees meer