Movares
Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

 

Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgehouden, kijk op Movares Mobiliteit

Openbaar vervoer (OV) is veel belangrijker dan het lijkt. Landelijk is het aandeel van trein, tram, en bus in het verkeer niet zo heel groot (10% van de verplaatsingen), maar lokaal, met name rond de grote steden, loopt het aandeel op tot 50% of meer. Openbaar vervoer gaat aanzienlijk efficiënter om met de ruimte en dat is in onze dichtbebouwde steden erg belangrijk.

Een autosnelweg kan buiten de stad nog wel verbreed worden, maar rond de (middel)grote steden komen al die auto’s bij elkaar en zitten elkaar hopeloos in de weg. Oplossingen zijn duur (ondergronds) of pijnlijk (doorbraken), en niet wenselijk. Ook voor reizigers zelf is het openbaar vervoer soms handiger dan de auto, bijvoorbeeld naar een centrumlocatie bij het station. Daarnaast heeft het openbaar vervoer haar eigen voordelen: groen, veilig en de reistijd kan benut worden voor werken of ontspanning.

Moeten dan heel veel automobilisten overstappen op het OV? Nee, dat is niet waarschijnlijk en ook niet nodig. Auto en OV zijn maar gedeeltelijk ‘communicerende vaten’, slechts een deel van de autoritten is ook met het OV te maken. Maar dat kleine deel is wel zeer belangrijk: tijdens de recente  economische dip bijvoorbeeld nam het autoverkeer tijdelijk met 1% af, waardoor de files en congestie afnamen met 10%. Een kleine afname van het autoverkeer heeft dus een groot effect.

Het belang van OV ligt vooral in een geïntegreerde oplossing rond (middel)grote steden, in knooppunten met slimme combinaties van OV met de fiets, P&R en parkeren. Om automobilisten te laten overstappen is een verbetering van het OV nodig, in kwaliteit maar ook in capaciteit. Met name op regionale afstanden (10-30 km) is nog veel te verbeteren en dus nog veel te winnen. Maar hoe doe je dat precies? Welke maatregel is het meest effectief om mee te beginnen?

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) heeft inmiddels een ruime ervaring op dit gebied. De optimale integratie tussen ruimtelijke planvorming, openbaar vervoerontsluiting, ketenmobiliteit en particulier vervoer is ons werkveld. Onderdeel hiervan is ondermeer de ontwikkeling van openbaar vervoersystemen.

Wij adviseren u over ov-netwerkontwikkeling, concessiemanagement, exploitatie, aanbestedingen en keuze van tram, bus, trein en light rail. Verder verzorgen wij de uitvoer van vervoerwaardestudies en vervoermodellering met de mogelijkheid om alle modaliteiten (bus, trein, light rail) in kaart te brengen.

Netwerkanalyse 2015 Noord-Brabant
Netwerkanalyse 2015 Noord-Brabant
In het kader van de actualisatie van de OV-visie van de provincie Noord-Brabant is een Netwerkanalyse voor 2015 gemaakt. Hierin is samen met de regio's onderzocht... Lees meer