Movares

Vervoerwaarde en exploitatie

Het OV bestaat uit een hiërarchie van verschillende OV-systemen, die op knooppunten goed op elkaar aansluiten en daar ook aansluiting bieden op andere vervoersystemen zoals lopen, fiets, auto, etc.

Voortdurend worden het wegennet, woonwijken, bedrijventerreinen en centra aangepast of uitgebreid. Het OV-systeem moet zich daarom voortdurend aanpassen aan de veranderende vraag, en aan de steeds veranderende eisen die reizigers en overheden stellen.

Bij alle wijzigingen wilt u vooraf weten wat de effecten zullen zijn op de opbrengsten (aantallen reizigers) en de kosten (elk jaar terugkomende exploitatiekosten en eenmalige investeringen) .

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) is een van de weinige bureaus in Nederland met ruime ervaring met deze berekeningen, zowel op globaal niveau (verkennende studies) als op gedetailleerd niveau bij concrete wijzigingsplannen. Onze grote kennis en expertise van alle verschillende voertuigen, systemen en organisaties in de volle breedte maakt het mogelijk om u bij alle OV-systemen te kunnen ondersteunen.

Of het nu gaat om hogesnelheidstreinen, (heavy) trein, light train, light rail, tram, (geleide- of trolley-) bus, buurtbussen, (regio)taxi of kleinschalig vervoer. Wij zorgen ervoor dat u goed onderbouwd beslissingen kunt nemen.