Movares

Tracéstudies

Het is en blijft zaak om het openbaar vervoer (OV) af te stemmen op de veranderende reispatronen. En dat is niet altijd even makkelijk: een stuk rails of een vrije busbaan is een investering voor vele jaren. Dus dat moet dan ook precies op de goede plaats liggen, ook in de toekomst.
Verbeteringen van OV zijn vaak maatschappelijk gunstig, mits goed ingepast in de ruimtelijke omgeving en passend bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Meestal zijn vele varianten mogelijk. 

• Maar wat is de beste variant?
• Wat is een optimaal systeem?
• Hoe krijgen we het ingepast in de beperkte ruimte die beschikbaar is?

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) helpt u om varianten in kaart te brengen, voor- en nadelen helder op een rijtje te zetten en goed onderbouwd keuzes te maken. In Nederland zijn bij een klein OV-project al snel meerdere gemeenten, provincies en het rijk betrokken. Dat vergt veel overleg en een goede inhoudelijke ondersteuning om de ingewikkelde besluitvorming te stroomlijnen. AGV-Movares heeft vanwege de ruime ervaring op dit gebied een duidelijke toegevoegde waarde.