Movares
Exploitatieberekeningen

Exploitatieberekeningen

Voortdurend bent u bezig om het openbaar vervoer (OV) aan te passen aan de veranderende vraag.

Overal in Nederland wordt gebouwd aan de toekomst (nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen) en de mobilist past voortdurend het reispatroon aan. Het Nieuwe Werken, files, parkeren en een beter OV hebben hun invloed op de mobiliteit. Wordt het beter of slechter voor de reiziger, de vervoerder of de overheid? Bij veranderingen of verbeteringen van het OV wilt u vooraf bepalen wat de kosten zijn, zowel in exploitatie (jaarlijkse kosten) als in eenmalige investeringen. En wat de opbrengsten zullen zijn.

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) heeft ruime ervaring met deze berekeningen, zowel op globaal niveau (verkennende studies) als gedetailleerd niveau bij concrete wijzigingsplannen. Onze grote kennis en expertise van alle verschillende voertuigen, systemen en organisaties in de breedte maakte het mogelijk om projecten zeer breed te ondersteunen. Of het nu gaat om trein, light train, light rail, tram, (geleide- of trolley-) bus, buurtbussen, (regio)taxi, kleinschalig vervoer; wij zijn van alle markten thuis.