Movares
Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Reizen binnen het openbaar vervoer (OV) is voor de één vanzelfsprekend, maar is voor de ander letterlijk een te hoge drempel. Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) wil met haar advisering en expertise zorgen voor een zo toegankelijk mogelijk ov-systeem, zodat een nog groter deel van de bevolking gebruik kan maken van collectieve systemen zoals de bus en de trein.

Movares Mobiliteit adviseert en begeleidt overheden bij het opstellen en bepalen van hun visie omtrent dit onderwerp. Daarnaast begeleidt Movares het proces om bij gemeenten, provincies en kaderwetgebieden het rijdend materieel en bushaltes daadwerkelijk toegankelijk te maken. 

Wij kunnen u helpen om uw haltes te beheren, en om uw reizigers duidelijk te maken welke haltes wel en welke nog niet toegankelijk zijn. Kijk op halteinfo.nl voor een voorbeeld. De inventarisatie wordt gedaan met een app op een iPad, waardoor de kosten voor het veldwerk minimaal zijn, de resultaten nauwkeurig en de verwerking van de gegevens met hoge snelheid plaats vindt.