Movares

Sociale veiligheid

Incidenten in het openbaar vervoer zijn veel in het nieuws; het lijkt een steeds groter wordende uitdaging om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer in de hand te houden. In werkelijkheid ontwikkelt de sociale veiligheid in het openbaar vervoer zich de laatste jaren juist positief.
Dit beeld wordt echter wel verstoord door een stijgend aantal ernstige incidenten in met name het streekvervoer, incidenten die grote impact hebben in de media, op potentiële reizigers en op personeel. 

Al jaren is Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) actief betrokken bij het onderwerp sociale veiligheid. Naast het monitoren van de ontwikkeling van sociale veiligheid bij reizigers en personeel ondersteunen we overheden bij het opstellen van beleid- en actieplannen om sociale veiligheid te verbeteren.

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer wordt niet alleen bepaald door de zichtbare aanwezigheid van controlerend personeel maar ook door de ruimtelijke kwaliteit (ontwerp, beheer en onderhoud) van een specifieke locatie. Samen met collega’s die gespecialiseerd zijn in de sociale veiligheid op het spoor, op stations en op knooppunten bieden we klanten een aantal mogelijke oplossingsrichtingen aan om de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren.