Movares
Concessie monitoring

Concessie monitoring

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) voert al sinds jaren concessiemonitoring uit in verschillende openbaar vervoer concessies in Nederland.
Concessiemonitoring kan bestaan uit stiptheidsmetingen, mystery guestmetingen en klanttevredenheidonderzoeken, waarmee de kwaliteit van het gereden vervoer in een concessie wordt gemeten en beoordeeld.

Van oudsher wordt dit onderzoek uitgevoerd door personen op haltes en in de voertuigen; tegenwoordig worden stiptheidsmetingen ook vastgelegd met camera’s en worden er analyses gedaan op de data die voortkomen uit de boordcomputers van de voertuigen.

De resultaten van de monitor vormen in een aantal concessies de basis voor het opleggen van een bonus of een malus aan de vervoerder; het is dan ook zaak dat dit onderzoek niet ter discussie staat. Onze aanpak staat garant voor betrouwbare resultaten.