Movares
Aanbestedingen

Aanbestedingen

Het openbaar vervoer in Nederland wordt aanbesteed. Via een aanbestedingsprocedure wordt het recht aanbesteed aan een commercieel vervoerbedrijf, om openbaar vervoer aan te bieden in een bepaald gebied. Ook het vervoer voor speciale doelgroepen zoals leerlingen en gehandicapten wordt via een Europese aanbestedingsprocedure aanbesteed.

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) begeleidt overheden bij het aanbesteden van vervoer. Daarbij zorgen we ervoor dat de procedure zorgvuldig verloopt en geven we inhoudelijk advies; een aanbesteding is immers het moment om veranderingen door te voeren en innovaties uit de markt te halen.

Onze kracht ligt daarbij in onze gedegen kennis van het collectief vervoer in al zijn vormen (trein, metro, tram, bus en kleinschalig vervoer) in combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen.

Een goede aanbesteding is een belangrijke pijler op weg naar goed vervoer; goed beheer, monitoring en evaluatie de andere pijlers.