Movares
Aanbesteding vraagafhankelijk vervoer

Aanbesteding vraagafhankelijk vervoer

Naast regulier openbaar vervoer speelt het organisatie- en aanbestedingsvraagstuk op een gelijksoortige manier in het contractvervoer.  
Hierbij gaat het om vervoer van Wmo (Wet aatschappelijke ondersteuning) geïndiceerden via bijvoorbeeld Regiotaxi (CVV-vervoer) , maar ook om leerlingen- of zwemvervoer. Movares Mobiliteit (voorheen  AGV-Movares) begeleidt gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de Europese aanbesteding van deze vormen van vervoer, vanaf het bepalen van de ambities voor de nieuwe contractperiode tot en met afspraken over monitoring en beheer.  Waar mogelijk betrekken we direct belanghebbenden zoals reizigers of ouders van leerlingen in dit traject, bij evaluatie of als klankbord bij het opstellen van het programma van eisen.