Movares

Aanbesteding Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer in Nederland wordt georganiseerd met de Wet Personenvervoer (Wp2000) als belangrijk uitgangspunt. Hierin is aangegeven dat de provincies en stadsregio’s verantwoordelijke zijn voor het regionale- en lokale openbaar vervoer.  Het Rijk is dit voor het hoofdrailnet. 

De wet biedt ruimte voor de exacte invulling van deze taak. Overheden hebben vrijheid in:

  • De omvang van de concessie;
  • Het type vervoer dat onderdeel uitmaakt van één concessie (stadsvervoer, streekvervoer, HOV, regionale trein, tram, metro, regiotaxi);
  • De verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen overheid en vervoerder (o.a. ontwikkelfunctie en opbrengstverantwoordelijkheid);
  • De periode waarvoor een concessie wordt uitgegeven;
  • Vertaling van beleid naar kwantitatieve en kwalitatieve eisen en wensen richting de vervoerder (bestek).

Een dergelijk proces start met evaluatie van de huidige concessie en het formuleren van beleidsdoelen en -uitgangspunten.  Op basis hiervan wordt een Programma van Eisen (PvE) en een aanbestedingsstrategie ontwikkeld . Dit proces is zeer richtinggevend voor het openbaar vervoer voor langere termijn. De kunst is om in de contractvorming de juiste prikkels en kaders op te nemen om tot gewenste prestaties en ontwikkelingen tijdens de concessietermijn te komen.
Goed concessiebeheer (met monitoring) gedurende de concessie is van belang om, indien nodig, op tijd bij te kunnen sturen.

Movares Mobiliteit (voorheen AGV-Movares) heeft ervaring met het doorlopen van het gehele proces, maar ook met deelprocessen als het opstellen van een PvE en/of Bestek en vervoerkundige ondersteuning. Movares ondersteunt zowel overheden als vervoerders (niet beide tegelijk binnen een concessie) en weet daardoor als geen ander hoe partijen op bepaalde prikkels en afspraken reageren.