Movares
Verkeerscirculatie Oranje Nassaukade

Verkeerscirculatie Oranje Nassaukade

IJsselstein | 2007
Gemeente IJsselstein | Verkeer , Modellen , Omnitrans , Gemeentelijk verkeer en vervoersplannen (GVVP)

De gemeente IJsselstein ontwikkelt net buiten het centrum het inbreidingsplan Oranje Nassaukades.

Omschrijving:

Er ligt een bouwplan gereed om het gebied rondom de Oranje Nassaulaan en de IJssel te herontwikkelen. In dit gebied, dat deels braak ligt, bevinden zich enkele woningen en ondernemingen. Er is in kaart gebracht welke gevolgen dit bouwplan heeft op de verkeersafwikkeling en verkeerscirculatie in het invloedsgebied van het plan.Vraag van de klant: Breng in beeld wat de gevolgen zijn voor de verkeerscirculatie als het inbreidingsplan Oranje Nassaukades wordt gerealiseerd.


Uitgevoerde werkzaamheden: AGV-Movares heeft voor de gemeente het gemeentelijke verkeers en vervoerplan (GVVP) opgezet. Voor dit plan is een regionaal verkeersmodel gebruikt dat nu benut is om de effecten op het verkeer in beeld te brengen. Met Omnitrans zijn deze berekeningen uitgevoerd. Uitgaande van het bouwplan is bepaald welke verkeersgeneratie er extra zal gaan plaats vinden als het plan wordt uitgevoerd.