Movares
Verkeerscirculatie Industrieweg Mijdrecht

Verkeerscirculatie Industrieweg Mijdrecht

Mijdrecht | 2010
Gemeente De Ronde Venen | Verkeer , Modellen , Vissim , Omnitrans

Voor de gemeente is een aantal Vissim simulaties gemaakt van het gebied rond de Rondweg en Industrieweg in Mijdrecht.

Omschrijving:

Er liggen plannen om het gebied aan de zuidzijde van de kruising Rondweg-Industrieweg te herontwikkelen. Deze kruising ligt net ten oosten van het centrum van Mijdrecht. In de plannen zijn een busstation en woningbouw opgenomen. Er zijn Vissim simulaties gemaakt om de effecten van diverse ontsluitingsvarianten op de verkeerscirculatie te onderzoeken.Vraag van de klant: Onderzoek wat het effect op de verkeerscirculatie is als bepaalde varianten voorgelegd worden.


Uitgevoerde werkzaamheden: Met behulp van het vigerende verkeersmodel van de gemeente De Ronde Venen, dat AGV-Movares heeft opgezet en waarover het beheer gevoerd wordt, zijn de ontsluitingsvarianten doorgerekend. De verkeersstromen, in de vorm van herkomst-bestemmings matricess, zijn vervolgens aan Vissim gekoppeld. Met Vissim zijn daarna de simulaties gemaakt waardoor inzicht verkregen wordt in wachtrijen en wachtrijlengtes.