Movares
Toetsing toeritdosering A67 Someren

Toetsing toeritdosering A67 Someren

Someren | 2009
Rijkswaterstaat Wegendistrict Eindhoven | Dynamisch verkeersmanagement , Vissim

Om het Wegendistrict Eindhoven te adviseren over toepassing van toeritdosering (TDI) langs de A67, is een dynamisch model gemaakt van de toerit, inclusief TDI.

Omschrijving:

Bij het Wegendistrict Eindhoven was het vermoeden ontstaan dat toepassing van een toeritdoseerinstallatie (TDI) bij de toerit Someren op de A67 richting Eindhoven filevorming op deze weg zou kunnen verminderen of voorkomen. Voor dit vermoeden ontbrak echter een onderbouwde analyse.

Om een onderbouwd antwoord te kunnen geven, is een dynamisch verkeersmodel van de toerit inclusief TDI gemaakt met het modelpakket VISSIM. De toegepast verkeersintensiteiten voor het model zijn gebaseerd op een statische analyse van data uit MARE, NRM en Monica.