Movares
Strategische advisering openbaar vervoer Stadsgewest Haaglanden

Strategische advisering openbaar vervoer Stadsgewest Haaglanden

Den Haag |
Stadsgewest Haaglanden | Beleidsadvies , Hoogwaardig openbaar vervoer , Vervoerwaarde en exploitatie , Capaciteitsberekeningen , Netwerkvisies , MIRT studies

Via een deatachering is geadviseerd over diverse strategische zaken betreffende het openbaar vervoer.
Omschrijving:

Er is geadviseerd over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Planvorming RandstadRail. Betrokken bij de totstandkoming van de Planstudie en het Aanvullend Advies, waarop de investeringen destijds zijn gebaseerd;
  • het vervolg: Ontwikkeling Netwerk RandstadRail. De voorgestane ontwikkelingen vastgelegd in de Visie, Lijnennetnota en Materieel- en Infranota;
  • Effecten BDU-bezuiniging.

Bij de ontwikkeling van een nieuw vervoersconcept speelt een groot aantal inhoudelijke aspecten een rol, waaronder prognoses, exploitatie, lijnvoering, materieel en infrastructuur. Op al deze aspecten zijn integrale adviezen ontwikkeld, waarop de hoofdkeuzes in materieel, infrastructuur en de bediening zijn gebaseerd. Dit zowel destijds voor RandstadRail als momenteel voor Netwerk RandstadRail.

Er is leiding gegeven aan het inhoudelijke proces en van daaruit zijn er adviezen gegeven op  zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Netwerk RandstadRail wordt in de periode tot en met 2015 gerealiseerd.Uitgevoerde werkzaamheden:

De Visie bevat de noodzakelijke maatregelen in de periode 2008-2030 om het OV in Haaglanden vlotter, frequenter, betrouwbaarder en aantrekkelijker te maken. Netwerk RandstadRail bouwt voort op het succes van de RandstadRaillijnen 3 en 4.

De Lijnennetnota beschrijft de hoofdstructuur van het OV-netwerk in Haaglanden voor de periode tot 2020, met een doorkijk naar 2030 en 2040.

De Materieelnota beschrijft de te maken keuzes voor de aanschaf van nieuw trammaterieel en de aanpassingen die dit vergt aan de infrastructuur. De nota onderbouwt het voorstel om 40 brede tweerichtingsvoertuigen met lagevloer met een lengte van ca. 33 meter te bestellen, met een optie voor 10 extra. De aanbesteding is inmiddels afgerond.