Movares
Onderzoek kansrijke P+R-terreinen

Onderzoek kansrijke P+R-terreinen

Arnhem, Nijmegen | 2010
Stadsregio Arnhem-Nijmegen | Verkeer , P+R beleid , Parkeren , Ketenmobiliteit , P+R

Voor de Stadsregio Arnhem Nijmegen is onderzoek gedaan naar de meest kansrijke P+R locaties in de regio, gebaseerd op de toekomstige ontwikkelingen van het openbaar vervoer, de wegenstructuur en de verkeersstromen.
Omschrijving:

Naast de meest kansrijke P+R locaties zijn ook verbeteringen voor de bestaande P+R locaties in beeld gebracht.Uitgevoerde werkzaamheden:

- Inventarisatie bestaande P+R locaties met P+R meter.

- Inventarisatie beleidskader voor ontwikkelingen OV, wegenstructuur en doelgroepen.

- Presentatie in intergemeentelijk overleg

- Leveren van input voor Regionale Nota Mobiliteit