Movares
OTB MER N33 Assen-Zuidbroek

OTB MER N33 Assen-Zuidbroek

Assen, Zuidbroek | 2007-2010
Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland | OTB-MER Onderzoek Tracé Besluit, Milieu Effect Rapportage , Verkeer , Omnitrans

Voor Rijkswaterstaat Noord-Nederland is de OTB/MER rapportage opgesteld voor de N33, de regionale verbinding tussen Assen en Zuidbroek.

Omschrijving:

Het traject Assen-Zuid (A28) - Zuidbroek van de N33 is een belangrijke schakel in de wegverbinding tussen Nederland ten Zuiden van Assen en Eemshaven. Op het traject doen zich twee belangrijke problemen voor. De weg is bijzonder verkeersonveilig (nr. 6 op de landelijke lijst van gevaarlijke wegen) en niet berekend op het verkeersaanbod. Daarom is besloten om het traject tussen Assen-Zuid en Zuidbroek aan te passen. Na een afweging van alternatieven is gekozen voor een verdubbeling van de weg tot 2x2 autoweg zonder vluchtstroken. De realisatie van de verdubbeling zal plaatsvinden op basis van een Tracébesluit, waarbij de verkorte procedure uit de Tracéwet zal worden gevolgd. Deze houdt in, dat voor de aanpassing geen Trajectnota zal worden opgesteld, maar dat het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) tezamen met een Milieueffect-rapport (MER) ter inzage zal worden gelegd.Vraag van de klant:

Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft Movares gevraagd een OTB/MER rapportage op te stellen voor de N33.Uitgevoerde werkzaamheden: AGV-Movares heeft aan deze OTB/MER rapportage meegewerkt voor beoordeling van het ontwerp, verkeerskundige analyses en verkeersveiligheid.