Movares
Monitoring Waterland 2011

Monitoring Waterland 2011

Amsterdam | 2011
Stadsregio Amsterdam | Concessie monitoring , Openbaar vervoer , Mystery guest onderzoek

Onderzoek naar kwaliteit van de dienstverlening

Omschrijving: Het regiokantoor Amsterdam voert de monitoring van de open baar vervoer concessie Waterland uit en heeft deze kunnen verlengen met een half jaar in 2012.

Een OV-concessie is het recht van een vervoerder om openbaar vervoer te verrichten in een bepaald gebied. Op dit moment rijdt Arriva in Waterland, maar vanaf december dit jaar zal de nieuwe vervoerder
EBS starten in de Amsterdamse regio.

Movares laat de monitoring uitvoeren door een veldwerkbureau en doet op kantoor de analyse van het onderzoek. Veldwerkers en camera’s controleren of de vervoerder op tijd rijd, goede informatie geeft
en of andere afspraken worden nageleefd. Vervolgens maakt Movares een analyse, vergelijking met voorgaande jaren en een rapportage. De stadsregio Amsterdam gebruikt de rapportage om de vervoerder
te beoordelen met een bonus of malus, zoals is afgesproken in de concessieovereenkomst.

 AGV-Movares adviseert ook regelmatig bij de aanbestedingen van concessies. Zo hebben we de Stadsregio Amsterdam en de provincie Fryslan geadviseerd bij het opstellen van hun Programma van Eisen en
bestek en de vervoerders Veolia en Syntus bij hun aanbiedingen voor Amstel-Meerlanden en de IJsselstreek.

 Voor meer informatie:Remco Bruijnes, 0657552133