Movares
Mobiliteitsvouchers MKB

Mobiliteitsvouchers MKB

Utrecht | 2010
MKZAgentschapNL/V&W | Mobiliteitsbeleid , Mobiliteitsmanagement

Mobiliteitsmanagement voor het MKB bedrijf via de (bijna gratis) Mobiliteitsvoucher van het AgentschapNL.
Omschrijving:

(Middel)grote bedrijven zijn al lang overtuigd van het nut van mobiliteitsmanagement. Kleinere bedrijven en instellingen hebben veel minder capaciteit om dit zelf op te pakken. Om de drempel te verlagen biedt het AgentschapNL een (bijna) gratis mobiliteitsvoucher aan het MKB, om een start te maken op dit gebied. AGV-Movares heeft voor een aantal MKB-bedrijven al een eerste mobiliteitsscan verzorgd. Hierin geven wij een beeld van het huidige vervoerspatroon, het bereikbaarheidsprofiel en mogelijke maatregelen. Voor deze bedrijven is dit een eerste stap die veel inzicht biedt en perspectief op volgende stappen.