Movares
Fietsparkeeronderzoek

Fietsparkeeronderzoek

Zaanstad | 2009
Gemeente Zaanstad | Fiets , Ketenmobiliteit , Verkeer , Parkeeronderzoek , Fietsparkeren

Duurzmame bereikbaarheid van het centrum en het station van Zaanstad.
Omschrijving:

De gemeente Zaanstad werkt aan een nieuw hart voor de stad:   Inverdan. Op een beperkt oppervlak worden vele functies gecombineerd en wordt de beschikbare ruimte intensief benut. Het onderzoek adviseert om op strategische plekken voldoende en kwalitatief goede fietsenstallingen te realiseren, zowel gebouwd als   ongebouwd.

De fiets speelt in het gemeentelijk beleid een grote rol: het aandeel  fietsverplaatsingen dient toe te nemen van 25% in 2001 naar 35%  in 2015. De voorzieningen voor het fietsparkeren moeten dus zo goed  van kwaliteit zijn dat het fietsverkeer naar het centrum en naar het station sterk wordt gestimuleerd.

Op dit moment is het aantal fietsparkeerplaatsen al onvoldoende. In de vrijwel voltooide plannen is in de openbare ruimte geen ruimte om extra fietsparkeerplaatsen te realiseren. In de plannen adviseren wij de gemeente om in de geplande bebouwing ruimte te reserveren voor een aantal fietsenstallingen.Bijzonderheden: De kracht van AGV-Movares is praktische kennis van fietsparkeren op alle beleidsniveaus, van onderzoek tot realisatie en de raakvlakken met andere vervoerswijzen (intermobiliteit).