Movares

Onze mensen

Mensen met wie het leuk werken is! Adviseurs die authentiek zijn en prettig in de omgang. Die luisteren, vragen stellen, nadenken en adviezen voorleggen. Adviseurs die hun vak tot in hun botten beheersen, maar ook de context van uw opgave kennen, waardoor zij vlot meters kunnen maken.
pagina 1 (van 3) volgende
Bart Brenninkmeijer

Bart Brenninkmeijer

adviseur mobiliteit
Utrecht
T: 06-5339 8965
E: bart.brenninkmeijer@movares.nl
opslaan
Verkeerskundige en planoloog, studeerde verkeerskunde aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) in Breda. Daarna volgde hij de opleiding planologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bart houdt zich bezig met openbaar vervoer met vervoerwaardestudies, netwerkontwerp, exploitatie, beleidsontwikkeling en (de aanbesteding van) collectief vraagafhankelijk vervoer.
Chris Verweijen

Chris Verweijen

consultant
Rotterdam, Utrecht
T: 06-5352 7914
E: chris.verweijen@movares.nl
opslaan
Senior vervoerskundige/ netwerkarchitect, studeerde Verkeerskunde aan de Technische Universiteit (TU) te Delft. Tijdens zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in openbaar vervoer. Chris houdt zich, vanuit zijn brede strategisch, organisatorisch en technisch kennis bezig met openbaar vervoer in al zijn facetten en de wisselwerking tussen openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening en mobiliteit in het algemeen.
Martijn Abeling

Martijn Abeling

adviseur
Utrecht, Arnhem
T: 06-5312 1950
E: martijn.abeling@movares.nl
opslaan
Adviseur verkeer & vervoer, studeerde Civiele Techniek aan de Universiteit Twente te Enschede, afstudeerrichting verkeer, vervoer en ruimte. Martijn heeft een brede ervaring met verschillende projecten binnen het werkveld van verkeer en vervoer. Zijn specialismen liggen zowel bij beleidsmatige studies (gebiedsvisies, verkeer&vervoer plannen) als in onderzoeksprojecten (monitoring, effectstudies). De laatste jaren is Martijn ook vaak betrokken geweest in vraagstukken waarbij Openbaar Vervoer een belangrijke component vormt.
Peter Kors

Peter Kors

senior adviseur
Eindhoven, Utrecht
T: 06-5763 9067
E: peter.kors@movares.nl
opslaan
Senior adviseur, verkeerskundige. Studeerde aan de NHTV. Breed georiënteerd, specialisatie openbaar vervoer. Onder andere gewerkt bij gemeente Leiden, diverse adviesbureaus en de voorloper van Connexxion. Peter houdt zich bezig met projecten op het gebied van Mobiliteit en Verkeer, met als specialiteit collectief personenvervoer. Het gaat hierbij om vervoerwaardestudies, netwerkontwikkeling, exploitatie, toegankelijkheid, marketing en marktonderzoek, nieuwe vervoersconcepten en de koppeling tussen vervoer en gebiedsontwikkelingen.
Remco Bruijnes

Remco Bruijnes

adviseur
Utrecht, Amsterdam
T: 06-5755 2133
E: remco.bruijnes@movares.nl
opslaan
Studeerde planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende zijn studie heeft hij zich gespecialiseerd in stedelijke en regionale planning en verkeer- en vervoersplanologie. Remco heeft zich gespecialiseerd in bestuurlijke processen en verhoudingen en beleidsadvisering op het gebied van concessieverlening en aanbesteding.
pagina 1 (van 3) volgende