Movares

Verkeerscirculatieplannen (VCP)

Een verkeerscirculatieplan (VCP) is een verkeersplan waarin verschillende functies worden beschreven zoals het beleid dat gevoerd wordt, het kader waaraan getoetst wordt en een plan waarin voorgenomen maatregelen beschreven zijn.
Het accent bij een verkeerscirculatieplan ligt op de hoofdinfrastructuur van de gemeente en de belangrijke verkeersrelaties met omliggende gebieden. Een VCP geeft niet een direct antwoord op alle verkeerskundige vraagstukken maar het biedt wel een kader van waaruit nader onderzoek verricht kan worden.