Movares

Provinciale verkeer en vervoersplannen (PVVP)

In een Provinciaal Verkeer- en Vervoer Plan (PVVP) geeft de provincie aan hoe zij in de komende jaren haar beleid op het terrein van verkeer en vervoer vorm wil geven. In het verlengde van het NoMO (Nota Mobiliteit) van het rijk, geeft het PVVP een antwoord op de problemen ten aanzien van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de provincie.