Movares

Gemeentelijk verkeer en vervoersplannen (GVVP)

Een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een beleidsdocument waarin een gemeente het beleid over verkeer en vervoer voor de komende jaren vastlegt. Een gemeente is verplicht een GVVP te hebben op basis van Artikel 8 van de Planwet Verkeer en Vervoer.

In een GVVP wordt een vertaalslag gemaakt van landelijk en provinciaal beleid op het gebied van verkeer en vervoer naar gemeentelijk niveau. Bijvoorbeeld de landelijke doelstelling om het aantal verkeerslachtoffers te verminderen en hoe de gemeente denkt hieraan te kunnen voldoen. Maar ook de uitwerking van het provinciale fietsnetwerk naar gemeentelijk niveau door het aangeven van lokale fietsroutes.

De volgende thema's kunnen opgenomen worden in een GVVP:  

• Verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig);
• Communicatie en educatie;
• Leefbaarheid en milieu;
• Landbouwverkeer;
• Fietsen en lopen;
• Parkeren (auto en fiets);
• Openbaar vervoer.