Movares
Ruimtelijke ontwikkelingen

Ruimtelijke ontwikkelingen

Begrippen als kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden worden steeds belangrijker. We ontwerpen niet alleen voor de gebruikers van nu, maar ook voor de komende generaties. Met het oog op deze toekomst, waarbij mogelijk krimp scenario’s van toepassing kunnen zijn, richten wij ons op stedelijke knooppunten en projecten die een integrale visie verlangen op de begrippen “mobiliteit” en “ruimten”.

Onze specialisten zetten wij in voor eigentijdse oplossingen en optimalisaties van verkeers-, vervoers- en ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken.

Optimalisatie heeft voor ons betrekking op :
• De kwaliteit van de ruimtelijke structuur, het versterken van de identiteit van de locatie en het inrichten van het gebied op een menselijke schaal
• De programmatische effectiviteit (de juiste functie op de juiste plek), onder andere door het introduceren van gemengd en gelaagd grondgebruik en het bouwen direct naast, boven en onder de infrastructuur
• De duurzaamheid van het ontwikkelde gebied, de (sociale) veiligheid en de leefbaarheid in algemene zin
• De maakbaarheid, gebruik makend van onze innovatieve technische kennis van bouwconstructie en conditionerende maatregelen

Movares Mobiliteit levert alle adviesdiensten op het terrein van verkeer, vervoer en ruimte. Dit doen wij voor alle modaliteiten en door alle fasen van het beleidsproces heen, van visievorming tot en met begeleiding van de realisatie.

Movares beschikt over de modernste hulpmiddelen zoals statische verkeersmodellen (Omnitrans), micro simulatiemodellen (Vissim) en software om kruispunt- en capaciteitsberekeningen uit te voeren (Cocon, RWS-regelaar, Ccol ,Capacito en de Rotondeverkenner).