Movares
Dynamisch verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement

Dynamisch verkeersmanagement (DVM) bestaat uit het geheel aan systemen en processen waarmee in real-time, op basis van de actuele en/of verwachte verkeerssituatie, het verkeer zo goed mogelijk over de beschikbare infrastructuur wordt afgewikkeld.

Naast het aanleggen van nieuwe wegen (bouwen), is DVM (benutten) een belangrijk hulpmiddel om de toenemende druk op het wegenstelsel zo goed mogelijk te accommoderen. Hierbij wordt geprobeerd om op basis van de actuele verkeerssituatie het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden om zo een bepaald doel te bereiken.

Dit kan zijn het bevorderen van doorstroming en bereikbaarheid, verbeteren van de omgevingskwaliteit of garanderen/vergroten van de verkeersveiligheid. Er zijn echter veel stappen die doorlopen moeten worden voordat DVM maatregelen merkbaar zijn bij weggebruikers; van het opstellen van beleid, via het opstellen van functiekaarten en regelstrategieën, tot het realiseren en inregelen van de daadwerkelijke systemen.

Een belangrijke factor voor het slagen van DVM is dan ook een goede samenwerking en communicatie. Tussen de vele verschillende technische systemen (monitoring, aansturing en maatregelen) en tussen wegbeheerders, weggebruikers en overige stakeholders.

Movares Mobiliteit kan u in al deze facetten van dienst zijn, direct of in combinatie met onze partners 4Cast en InTraffic.