Movares

Beleidsvisies

In een beleidsvisie voor mobiliteit wordt ingegaan op de gewenste ontwikkelingen in de mobiliteit in uw gemeente, regio of provincie. Dit kan voor alle mobiliteit, maar ook toegespitst op een onderdeel daarvan, zoals fiets of HOV.

Deze visie zorgt ervoor dat u klaar bent voor de toekomst en dient als leidraad bij toekomstige besluitvorming over projecten. Movares Mobiliteit helpt u met het opstellen van een dergelijke visie. Wij inventariseren de problemen en kansen en brengen deze in kaart. We kunnen scenario’s opstellen voor ontwikkelingen in mobiliteit. We kunnen uw keuzes onderbouwen en die samen met u maken. Resultaat is een onderbouwde en aansprekende visie op mobiliteit waar u voor jaren mee vooruit kunt.

Achterlandverbindingen: Grensoverschrijdende corridors
Achterlandverbindingen: Grensoverschrijdende corridors
De Achterlandverbindingen die in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel door Movares zijn onderzocht hebben nu ook de aandacht van het rijk.... Lees meer