Movares

Netwerkvisies

In een stad of regio moeten de netwerken van auto, fiets en de diverse niveaus van OV naadloos op elkaar aansluiten om de sterke kanten van alle systemen te benutten.

  • Welk OV-netwerk is optimaal voor nu en voor de toekomst?
  • Hoe grijpen de verschillende niveaus naadloos in elkaar en vormen efficiënte en aantrekkelijke knooppunten voor OV, fiets, auto en ruimtelijke ontwikkelingen?
Movares helpt u om uw netwerk te optimaliseren en te vernieuwen. De geografische gegevenheden en ruimtelijke plannen zijn overal verschillend, maar onze ervaring met deze processen maakt dat u kunt profiteren van de ervaringen van andere locaties. Op globaal niveau of heel concreet kunnen we u laten zien wat keuzes voor consequenties hebben voor uw stad of regio.

Verrassend is dat OV een katalysator kan zijn voor ruimtelijke kwaliteit en zelfs voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. OV, mits goed aangehaakt op de andere vervoerswijzen en niveaus, kan immers efficiënt veel mensen aanvoeren zonder de nadelen van autoverkeer te ondervinden: verkeerslawaai, uitlaatgassen, onveiligheid en groot ruimtebeslag. Netwerkstudies helpen u om varianten te onderzoeken en de effecten vooraf te verkennen.