Movares
MIRT studies

MIRT studies

Een groot deel van de projecten in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) gaat over verkeer en vervoer. Movares kan u in de onderzoeks- en verkenningsfase helpen bij het maken van de juiste keuzes.
MIRT-onderzoeken en -verkenningen zijn vrijwel altijd complexe opgaven, waar door veel partijen groot belang aan wordt gehecht. Movares kan in deze fasen zin van onzin scheiden en helpen bij het selecteren van alternatieven. Dit doen wij zowel inhoudelijk, door verschillende alternatieven te ontwikkelen en te beoordelen, als procesmatig, door alle stappen gezamenlijk met u te doorlopen en zo tot onderbouwde en gedragen keuzes te komen.