Movares
Innovatie bij Movares

Innovatie bij Movares

De maatschappelijke trends zijn duidelijk: meer mobiliteit; meer behoefte aan (duurzaam) vervoer van deur tot deur; meer afstemming tussen landschap, leefmilieu en vervoersystemen. Dit betekent een nieuwe kijk op inpassing; een efficiënter gebruik van infrastructuur en een subtielere omgang met de natuur.

Naast de mobiliteitssector wint Movares terrein op de energie-, water- en wegenmarkt. Movares krijgt in deze markten voet aan de grond door op te vallen met slimme innovaties.

Innovatie geeft Movares de kans zich als creatief meedenkend ingenieursbureau te profileren. Dit is niet slechts interessant voor (potentiële) medewerkers, maar ook voor huidige en nieuwe klanten.

Movares vindt het belangrijk jongeren aan te spreken door ze actief te betrekken.

Op de website van Movares treft u een scala aan innovaties aan.