Movares
Colofon

Inhoud:
Movares, team Mobiliteit (voorheen AGV-Movares), Telefoon: + 31 (0)30 - 265 55 00

http://www.agv-movares.nl (tijdelijk)
http://www.movares.nl
http://www.werkenbijmovares.nl

Team Mobiliteit is onderdeel van divsie Ruimte, Mobiliteit en Infrastructuur van Movares Nederland B.V.

Design:
EyeCab, http://eyecab.nl/

Bouw en techniek:
W3S, http://www.w3s.nl

Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Movares en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van
www.agv-movares.nl  worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Movares.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Betrouwbaarheid en verantwoording
Aan deze internetpublicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Movares is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze website zijn voorbehouden; Movares aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid. Movares behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Movares niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.